Консултантска агенция

"ЛиМар"       НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ВСИЧКО ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО


                        - ПРОЕКТИРАНЕ

                                          - ДОСТАВКА

                                                  - ИЗПЪЛНЕНИЕ

                                                                  - ВЪВЕЖДАНЕ В ЕСПЛОАТАЦИЯ


  • въздушни и кабелни линии ниско и високо напрежение
  • разпределителни уредби трансформаторни постове
  • всички видове разпределителни електрически табла и табла за управление
  • резервно и непрекъсваемо електрозахранване
  • изкуствено осветление на закрити и открити площи
  • вътрешни електрически инсталации на всички видове обекти
  • специални електрически инсталации на взриво- и пожараопасни обекти
  • защита от мълнии и поражение от електрически ток
  • автоматизация на отделни съоръжения и цели предприятия